ทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเฉลิมราษฎร์

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้ร่วมกับทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ “Rapid Antigen Test” ในการตรวจหาเชื้อ กลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเฉลิมราษฎร์ และตลาดคลองยาง ณ ตลาดเฉลิมราษฎร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

Message us