ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10/11/2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)
07/10/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางหนองจาน หมู่ 6 ถึงบ้านบ่อทอง หมู่ 15 โดยวิธีคัดเลือก
07/10/2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านบ่อทอง หมู่ 15 เชื่อมบ้านซับน้อย ตำบลวังไทร ด้วยวิธีคัดเลือก
11/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านผัง 13 เส้นรอบฝาย
30/04/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนอุดม
29/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธี e-bidding
21/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านผัง13
21/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนอุดม
17/08/2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/10/2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณแนวเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู หมู่ 4

Message us