โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง 2

Message us