ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมกันต้อนรับพนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่งต่างๆ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, นายเศกดุสิทธิ์ กิจคติ รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และนางรัตนาวดี วรชมภู รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดีค่ะ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดแผนการดำเนินงานได้ที่นี่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง จัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยฯ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Message us