ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ลงพื้นที่มอบแว่นตาในโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประจำปี 2565 จำนวน 517 อัน และไม้เท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้สูงอายุและเด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง 2 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องแนะนำข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม และวาระอื่นๆ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม (ข้างโรงเรียนคลองยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม (ข้างโรงเรียนคลองยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมีดังนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง และมีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องตามช่วงวัย เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันน้ำนมให้ดี เพื่อรองรับฟันแท้ที่กำลังจะงอกของเด็ก Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Message us