นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันผัดหมี่โคราช
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท กระเช้าผลไม้
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท กระเช้าพืชผัก
    โดยได้รับใบประกาศนียบัตรจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
Message us