โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2465

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธิ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 มี 2 กิจกรรม
1.การฝึกอบรมการทำมะพร้าวโคโค่
2.การฝึกอบรมการทำข้าวหมาก
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 23 บ้านเขาเสด็จ

Message us