นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ และนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได่ออกหมู่บ้านพบปะ ชาวบ้าน ผู้สูงอายุหมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม

วันที่ 16 สิงหาคม 2565
นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ และนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได่ออกหมู่บ้านพบปะ ชาวบ้าน ผู้สูงอายุหมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม

Message us