ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมกันต้อนรับพนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่งต่างๆ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, นายเศกดุสิทธิ์ กิจคติ รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และนางรัตนาวดี วรชมภู รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดีค่ะ

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง จัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยฯ

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนแปลงกิ่งตายางพาราเลขระหว่าง 523826820 ผัง 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนแปลงกิ่งตายางพาราเลขระหว่าง 523826820 ผัง 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1 2 4
Message us