องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายขิดนารีรัตนราชกัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมด้วย ข้างราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายขิดนารีรัตนราชกัญญา) ในวันพฤหัสบดี ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา

นายกมิชา พงษ์สว่าง พร้อม สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 บ้านหัวสนาม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565..……………………………………………………………นายกมิชา พงษ์สว่าง พร้อม สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 บ้านหัวสนาม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์

อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อม ข้าราชการ เป็นตัวแทนท่านนายก ฯ………………………………………………………………….เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมกันต้อนรับพนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่งต่างๆ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, นายเศกดุสิทธิ์ กิจคติ รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และนางรัตนาวดี วรชมภู รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดีค่ะ

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง จัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยฯ

1 2 3 6
Message us