อบต.หนองสาหร่าย ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับรางวัลชมเชย(ระดับทอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดูงานในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ร้านค้า ที่ขายอาหารทะเล ณ ตลาดคลองยาง ม.9 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

กิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 2 3
Message us