ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมกันต้อนรับพนักงานย้ายมาดำรงตำแหน่งต่างๆ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, นายเศกดุสิทธิ์ กิจคติ รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และนางรัตนาวดี วรชมภู รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดีค่ะ

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลัก

วันที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลัก โดยทำการเก็บขยะบริเวณริมสองฝั่งถนนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย

โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด “กิจกรรม รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช”

วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ บริเวณบ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย- จีน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวบ้านฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย- จีน

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพ(EMS) และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงเรียนปากช่อง 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอรรถศรี มูลเงิน เป็นวิทยากร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

อบต.หนองสาหร่าย ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนปากช่อง 2

อบต.หนองสาหร่าย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อบต.หนองสาหร่าย เปิดศูนย์พักคอย Community lsolation ตำบลหนองสาหร่าย

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย หน.อนามัยเฉลิมพระเกียรติ หน.รพ.สต.บ่อทอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้เปิดศูนย์พักคอย Community lsolation ตำบลหนองสาหร่าย

อบต.หนองสาหร่ายและรพสต.เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตรวจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดคลองยาง

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย และ รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตรวจพ่อค้าแม่ค้า ตลาดนัดคลองยาง

ทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเฉลิมราษฎร์

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้ร่วมกับทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ “Rapid Antigen Test”

อบต.หนองสาหร่าย ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง หมู่ 16 บ้านฝายมอญ

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง เชิงรุกในหมู่ 16 บ้านฝายมอญ

งานป้อนกันฯ งานกู้ชีพ และกองช่าง เร่งเข้าขนของชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านหนองคู

เนื่องจากน้ำในลำตะคลองเริ่มหนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้เฝ้าระวัง! บ้านเรือนที่อยู่บริเวณรอบอ่างลำตะคลอง

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุด PPE เพื่อบุคลากรด่านหน้าให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อ.ปากช่อง

ขอขอบพระคุณผู้มาบริจาคทุกท่านได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุด PPE เพื่อบุคลากรด่านหน้าให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อ.ปากช่อง ทาง อบต.หนองสาหร่าย จะนำจัดส่งแกผู้ป่วยโดยทันที

กิจกรรม “Big cleaning day”

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก นำพนักงาน อบต. ร่วมทำกิจกรรม “Big cleaning day” ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การติดตั้งถังขยะติดเชื้อ ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ดำเนินการติดตั้งถังขยะติดเชื้อ ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ สำหรับรองรับขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยผ้าที่ใช้แล้ว

1 2
Message us