อบต.หนองสาหร่าย ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนปากช่อง 2

อบต.หนองสาหร่าย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อบต.หนองสาหร่าย เปิดศูนย์พักคอย Community lsolation ตำบลหนองสาหร่าย

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย หน.อนามัยเฉลิมพระเกียรติ หน.รพ.สต.บ่อทอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้เปิดศูนย์พักคอย Community lsolation ตำบลหนองสาหร่าย

อบต.หนองสาหร่ายและรพสต.เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตรวจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดคลองยาง

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย และ รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตรวจพ่อค้าแม่ค้า ตลาดนัดคลองยาง

ทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเฉลิมราษฎร์

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้ร่วมกับทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ “Rapid Antigen Test”

อบต.หนองสาหร่าย ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง หมู่ 16 บ้านฝายมอญ

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง เชิงรุกในหมู่ 16 บ้านฝายมอญ

งานป้อนกันฯ งานกู้ชีพ และกองช่าง เร่งเข้าขนของชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านหนองคู

เนื่องจากน้ำในลำตะคลองเริ่มหนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้เฝ้าระวัง! บ้านเรือนที่อยู่บริเวณรอบอ่างลำตะคลอง

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุด PPE เพื่อบุคลากรด่านหน้าให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อ.ปากช่อง

ขอขอบพระคุณผู้มาบริจาคทุกท่านได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุด PPE เพื่อบุคลากรด่านหน้าให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อ.ปากช่อง ทาง อบต.หนองสาหร่าย จะนำจัดส่งแกผู้ป่วยโดยทันที

กิจกรรม “Big cleaning day”

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก นำพนักงาน อบต. ร่วมทำกิจกรรม “Big cleaning day” ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การติดตั้งถังขยะติดเชื้อ ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ดำเนินการติดตั้งถังขยะติดเชื้อ ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ สำหรับรองรับขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยผ้าที่ใช้แล้ว

อบต.หนองสาหร่าย ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหนองคู หมู่ 4

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นากยกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และ ทีมงาน อบต.หนองสาหร่าย ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหนองคู หมู่ 4

ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy ตามหลักการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ด้วยหลัก 4 อ. (อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก)

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุข อบต.หนองสาหร่าย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

อบต.หนองสาหร่ายพร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกันฯ รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นำโดยนางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อบต.พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

กิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมพนักงาน อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย

อบต.หนองสาหร่าย ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับรางวัลชมเชย(ระดับทอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดูงานในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ร้านค้า ที่ขายอาหารทะเล ณ ตลาดคลองยาง ม.9 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

กิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Message us