นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันผัดหมี่โคราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท กระเช้าผลไม้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท กระเช้าพืชผักโดยได้รับใบประกาศนียบัตรจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง จัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยฯ

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนแปลงกิ่งตายางพาราเลขระหว่าง 523826820 ผัง 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนแปลงกิ่งตายางพาราเลขระหว่าง 523826820 ผัง 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1 2
Message us