โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพ(EMS) และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงเรียนปากช่อง 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอรรถศรี มูลเงิน เป็นวิทยากร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพ(EMS) และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ ลูกเสือจิตอาสา ณ โรงเรียนปากช่อง 2

Message us