top of page

การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดซับหวาย หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงานโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ขอสรุปผลการประกวด ดังนี้

- การประกวดกระทง ประเภทหมู่บ้าน 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านผัง2 หมู่ที่ 8 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 14 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านหัวสนาม หมู่ที่ 17

- การประกวดนางนพมาศ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสิมิรัน เอี่ยมวิไล หมู่ 1 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวเจนนี่ มึลเลอร์ หมู่ 2 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวสุนิสา จอดนอก หมู่ 11 4. รางวัลชนะเลิศขวัญใจ อบต. ได้แก่ นางสาวเจนนี่ มึลเลอร์ หมู่ 2ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page