top of page

การจัดบริการสาธารณสุขระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 29 มิ.ย.2566 เวลา 13.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่งนตำบลหนองสาหร่าย ได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อให้ CG นำไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขต สอน.นิคมลำตะคอง ปีงบประมาณ 2566ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page