top of page

การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน ในพื้นที่เขตตำบลหนองสาหร่าย

นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต. หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองสาหร่าย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงได้มีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน ในพื้นที่เขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการแจกจำนวน 245 ครัวเรือน

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page