top of page

การติดตั้งถังขยะติดเชื้อ ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด&

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ดำเนินการติดตั้งถังขยะติดเชื้อ ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ สำหรับรองรับขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยผ้าที่ใช้แล้ว ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page