top of page

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องแนะนำข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม และวาระอื่นๆ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page