top of page

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลหนองสาห

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องรับรองการประชุม เรื่องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการขอใช้พื้นที่หมู่ 9 ในการสร้างวัด และวาระอื่นๆ

-22-08-2565


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page