top of page

การพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้มีการประชุมสภา เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Kommentare


bottom of page