top of page

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงสัญลักษณ์

อัปเดตเมื่อ 20 เม.ย. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นำโดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page