top of page

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัต

วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุข อบต.หนองสาหร่าย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page