top of page

กิจกรรมการเสริมทักษะการออกกำลังกายการทรงตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่นำเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ทำกิจกรรม การเสริมทักษะการออกกำลังกายการทรงตัว เพื่อเสริมสร้างความแข็งเเรง อวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย รับทำกิจกรรมกับเด็กๆภายในศูนย์ด้วยดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page