top of page

กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายกมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ( อพ.สธ.) กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า ณ วัดท่ามะนาว หมู่ที่ 10 ในวันที่ 28-30 พย 65ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page