top of page

กิจกรรมฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 "กิจกรรมฝึกอบรม การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 23