top of page

กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์พืชฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์พืชและการทำจุลินทรีย์สังเคราห์แสง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับหวายดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page