top of page

กิจกรรมฝึกอบรม “การทำกระถางต้นไม้จากปูนซีเมนต์และวัสดุเหลือทิ้ง”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ในกิจกรรมฝึกอบรม “การทำกระถางต้นไม้จากปูนซีเมนต์และวัสดุเหลือทิ้ง” โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page