top of page

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างข้าราชการ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ บ้านผัง 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองส่งเสริมการเกษตรดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page