top of page

กิจกรรมโรงเรียนเบาหวานวิทยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิด "โรงเรียนเบาหวานวิทยา" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดตั้งโรงเรียนฯ ดังกล่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในแนวทางที่ดีขึ้น ตามโครงการทางเลือกทางรอดจากโรค NCDsดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page