top of page

กิจกรรม "โรงเรียนเบาหวานวิทยา"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานเปิด "โรงเรียนเบาหวานวิทยา" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมเปิดโครงการฯ โดยการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในแนวทางที่ดีขึ้น ตามโครงการทางเลือกทางรอดจากโรค NCDsดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page