top of page

กีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ณ หอประชุมโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ตำบลหนองสาหร่าย


ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page