top of page

กีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page