top of page

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

ขอประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562


เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ มิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงผ่านราชกิจจา 2562
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 594KB

ดู 253 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page