top of page

โครงการศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

อัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เปิดโครงการศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยทางวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ได้นำนักเรียน นักศึกษา มาเปิดบูทซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ที่ประชาชนนำมาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าอะไหล่) ซึ่งจะมีการตั้งบูทตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลหนองสาหร่าย นำเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ มาซ่อมแซมได้ตามเวลาดังกล่าว

** วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page