top of page

ควบคุมงานตีเส้นจราจร หมู่ที่ 13 บ้านหนองไม้เหลือง

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกพื้นที่ควบคุมงานตีเส้นจราจร หมู่ 13 บ้านหนองไม้เหลือง เส้นหลังสหกรณ์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page