top of page

จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือนเกิด และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือนเกิด และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ตำบลหนองสาหร่ายดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page