top of page

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม บริเวณหมู่บ้านจัดสรร บ้านแสนรัก หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะนาวดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page