top of page

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลปากช่องนานา ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page