top of page

ตรวจหน้างาน หมู่ที่ 7 เส้นมอโกหล่น

วันที่ 27 เมษายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกพื้นที่ตรวจหน้างาน หมู่ 7 เส้นมอโกหล่น ปรับเกรดเกลี่ยดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page