top of page

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ดอนเจดีย์

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นางสาวยามาวีย์ กรฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดี " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page