top of page

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พยอม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดี " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page