top of page

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หมื่นไวย

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และนางสาวยามาวีย์ กรฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดี " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page