top of page

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไชยราช

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดี " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page