top of page

ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-สระบุรี -นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว

คณะผู้บริหาร พร้อมทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-สระบุรี -นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 9-19 เมษายนนี้ โดยกรมทางหลวงได้ขับเคลื่อนตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้เปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว (บริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) ให้ประชาชนใช้ฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “การเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว (บริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) มีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ กม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณ กม. 5 รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ช่วยระบายรถและบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางไป-กลับภาคอีสาน โดยจะเปิดการจราจรในทิศทางเดียว ในช่วงวันที่ 9-13 เม.ย. 64 เปิดใช้ทิศทางขาออก (มุ่งหน้าภาคอีสาน) และช่วงวันที่ 14-19 เม.ย. 64 เปิดใช้ทิศทางขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์สี่ล้อเท่านั้น

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page