top of page

ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ร่วมติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page