top of page

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งมีฐานะยากจนและพิการทางการพูดและการได้ยิน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และได้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลาย ๆ ภาคส่วน ดังนี้ 1.พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ดร. เจ้าคฯะตำบลคลองม่วงเขต 2 เจ้าอาวาสวัดซับหวาย 2.สถานนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมลำตะคอง หนองสาหร่าย 3.กองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 4.นายศรัญยพงษ์ อนิวัตกูลชัย ที่ปรึกษานายอำเภอปากช่อง 5.นายณัฐ แก้วนัน กก.ตร.สภ.หนองสาหร่าย 6.นายมิชชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย 7.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสาหร่าย พร้อม อสม.ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page