นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย.

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งมีฐานะยากจนและพิการทางการพูดและการได้ยิน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และได้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลาย ๆ ภาคส่วน ดังนี้ 1.พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ดร. เจ้าคฯะตำบลคลองม่วงเขต 2 เจ้าอาวาสวัดซับหวาย 2.สถานนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมลำตะคอง หนองสาหร่าย 3.กองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 4.นายศรัญยพงษ์ อนิวัตกูลชัย ที่ปรึกษานายอำเภอปากช่อง 5.นายณัฐ แก้วนัน กก.ตร.สภ.หนองสาหร่าย 6.นายมิชชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย 7.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสาหร่าย พร้อม อสม.ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น