top of page

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งมีฐานะยากจนและพิการทางการพูดและการได้ยิน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้า