top of page

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้