top of page

บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะฯ หมู่ที่ 19 บ้านคลองทราย หมู่ที่ 24 บ้านทรายทอง และหมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนาดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page