top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชน โดยนำรถออกบริการส่งน้ำให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล จึงดำเนินการบริการประชาชนโดยเร็วดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page