top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 11 บ้านซับยางดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page